divendres, 16 de novembre del 2018

Biologia marina

En aquesta activitat, calia desenvolupar una proposta gràfica per tal de decorar el paper pintat que hauria de recobrir les parets de la recepció d’un futur museu de biologia marina.

Per dissenyar-lo calia experimentar amb les estructures que l'artista xinès Wucius Wong ens proposa al seu llibre Fonaments del disseny. En aquesta publicació només mostro els dissenys previs de les possibles formes bàsiques o mòduls i el disseny del paper definitiu, sense les experimentacions dutes a terme.

El mòdul triat per estampar el paper ha estat el de la tortuga babaua (Caretta caretta), present a les costes del mediterrani i que actualment es troba en perill d'extinció. L'elecció d'aquesta tortuga com a imatge emblemàtica del museu s'ha escollit per tal de recordar al públic que cal protegir el medi marí. 

La gama cromàtica utilitzada vol reflectir els colors del Mar Mediterrani. L'agrupament de les tortugues acaba formant una estructura orgànica que ens recorda als bancs de peixos i a les ondulacions de les corrents marines i les onades.

Els principis ressenyats per Wucius Wong i utilitzats en la creació del patró són els de repetició en similitud i el recurs de concentració.